ا.م.د حسن سليم سكينة
كادر كلية طب الاسنان

PERSONAL INFORMATION

Name: Hasan  Salim  SKIENHE

Title: Dentist- prosthodontic -BDs-Ms-PHD- Assistant professor

Date of birth: 1-11 -1967

Address: 

Home Beirut- Sfeir –Almostwasif street

Business : Private clinic 1992-2021-University teacher

Phone: 

Home: 01543991

Business:01273836

Mobile:03600991

E-MAIL: [email protected][email protected]   عدد الزوار اليوم : 1219 زائر
عدد الزوار الكلي : 8039756 زائر